Technologický cyklus

 

Všechny dílce určené k lakování jsou zavěšeny na podvěsný dopravník, který projíždí celou trasu od počátku do konce cyklu. Tento cyklus spočívá v:

1) Předúprava postřikem

2) Sušení v peci

3) Nanášení prášku v kabině

4) Vytvrzení v peci

5) Chladnutí na lince

 

Předúprava postřikem

Probíhá v tunelu, kde znečištěné dílce procházejí jednotlivými fázemi oplachu pomocí roztoku horké lázně a při teplotě prostředí. Tato operace probíhá prostřednictvím odstředivých čerpadel, které zajišťují oběh kapaliny obsažené v příslušné nádrži. Sada trysek, nacházejících se na příslušných rampách, zajišťuje jak mechanické tak chemické působení na výrobky, které mají být odmaštěny. Poslední oplach hliníkových výrobků je prováděn pasivací nanotechnologií.

 

Sušení v peci

Po oplachu jsou výrobky zavezeny do horkovzdušné pece, odkud vycházejí dokonale suché. Teplo vytvářené generátorem s nepřímým spalováním recirkuluje v komoře sušící pece, při nucené ventilaci, která zajišťuje rovnoměrnou distribuci vzduchu po celé délce. Za normálních okolností teplota uvnitř nikdy nepřesáhne 120°C.

 

Nanášení prášku v barvě

Na výstupu sušicí pece jsou výrobky připraveny k lakování. Výrobky zajíždí do dielektrického stříkacího boxu, kde je na ně nanesena prášková barva prostřednictvím jednotek s elektrostatickými pistolemi. Tato technologie umožňuje nanášet barvy bez použití rozpouštědla. Tato metoda je široce uznávaná jako nejekologičtější, nejúspornější a nejbezpečnější v oboru moderního lakování.

 

Vytvrzení v peci

Ve fázi nanášení jsou výrobky pokryty práškovou barvou v sypkém stavu. Aby mohlo dojít k přeměně na pevný povlak, musí být prášková barva vypálena při teplotě přibližně 200°C. Proto dopravník plynule projíždí horkovzdušnou pecí, odkud po uplynutí přiměřeně dlouhé doby dle rychlosti pohybu, jsou výrobky vyvezeny kompletně nalakovány. Také v peci je teplo produkované generátorem s nepřímým spalováním, nuceno recirkulovat uvnitř kabiny prostřednictvím ventilace, která je rovnoměrně rozmístěna po celé délce.

 

Chladnutí na lince

Po výstupu z pece procházejí horké výrobky zónou, kde chladnou přirozeným způsobem.

 

           

Foxlea Design - tvorba internetových stránek
REMIX s.r.o.

tel: 474 65 94 79
fax: 474 65 84 83
mob: 775 98 07 95

Remix spol. s.r.o
Kosmonautů 4063
Chomutov 430 01

ZÁKAZNICKÁ LINKA
474 65 94 79